Privacyverklaring & voorwaarden
VerdeVita coaching en training

Over de privacyverklaring van VerdeVita coaching en training

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel, gebruik en opsla en met welk doel ik dit doe. Deze verklaring geldt voor bezoekers van mijn website www.verdevita.nl en mensen die mijn diensten afnemen. Ook kun je lezen hoe je de door jou ingevulde gegevens indien gewenst kunt inzien, aanpassen of helemaal laten verwijderen. Ik verwerk alleen informatie op manieren zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je me altijd een berichtje sturen via nynke@verdevita.nl

Ik zal deze privacyverklaring af en toe doornemen en hem waar nodig updaten. Van wezenlijke wijzigingen breng ik je per e-mail op de hoogte. De verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-7-2019

Welke gegevens worden opgeslagen en gebruikt en waarvoor?

Dit is afhankelijk van welke dienst of informatie je bij me afneemt. Ik vraag nooit meer informatie dan ik strikt nodig heb.

1.1 Coachtrajecten

Volg(de) je een coachtraject bij me? Dan heb ik je NAW-gegevens opgeslagen om contact met je te kunnen hebben tijdens het coachtraject en om de facturatie te kunnen doen. Tussentijds kan er mailcontact zijn of telefonisch contact. E-mailberichten en handgeschreven dossiers bewaar ik tot vijf jaar na het coachtraject en daarna verwijder ik alles. Tenzij door de cliënt wordt verzocht om ze eerder te verwijderen.

1.2 Browsegedrag

Met Google Analytics kan ik browsegedrag op de website www.verdevita.nl  zien, zonder naam en toenaam. Het bijbehorend IP-adres laat ik met een versleutelmethode onherkenbaar maken, hier heb ik dus geen enkel inzicht in. Zie alinea 4 voor meer info over hoe Google zelf omgaat met je browsegegevens op www.verdevita.nl.

Hoe lang bewaar ik de gegevens?

Ik bewaar je gegevens zolang ik ze nodig heb; daarna wordt alles verwijderd. Dit geldt zowel voor de handgeschreven coachdossiers met aantekeningen (die ik in een kast bewaar waar een slot op zit) als voor de digitale gegevens die ik opsla. Je kunt me indien gewenst vragen de gegevens in te zien, aan te passen of gedeeltelijk of geheel te verwijderen. Zie hiervoor de laatste twee alinea’s van deze pagina.

Welke derden hebben inzage in je gegevens?

3.1 Commercieel gebruik van je gegevens

Onder geen beding verkoop ik je gegevens aan andere partijen.

3.2 Website optimalisatie

Voor het optimaliseren van de website www.verdevita.nl krijg ik support van een webdeveloper, die toegang hebben tot de data die via de website verzameld worden. Met hem sluit ik een ‘verwerkersovereenkomst’ af. Daarin geeft hij aan hoe ze met de gegevens omgaan die hij kan inzien bij derden (hun cliënten). Hij gaat hier zeer zorgvuldig mee om, en verkoopt en deelt nooit gegevens met/aan derden. De persoonlijke gegevens die hij eventueel in kan zien via de website:

  • De voornamen en opgegeven e-mailadressen van de personen die een contactformulier invullen op de website www.verdevita.nl

3.3 Hosting

De website wordt gehost bij Proniek, waarmee ik een verwerkingsovereenkomst heb. Daarin kun je zien hoe Proniek omgaat met de websitegegevens die zij van derden (zoals www.verdevita.nl) kunnen inzien. De gegevens die ze kunnen zien staan bij alinea 3.2.

3.4 Anonieme facturatie

Mijn accountantheeft geen enkele inzage in de facturen die ik uitstuur naar mijn cliënten. Om zoveel mogelijk de privacy van mijn cliënten te waarborgen, verwerk ik de gegevens zelf in een systeem, en krijgt de accountant alleen geanonimiseerde financiële gegevens aangeleverd.

3.5 Veiligheid van jezelf en anderen

In het geval van een strafrechtelijk onderzoek kan het zijn dat ik je gegevens moet delen met de autoriteiten om me aan de wet te kunnen houden (meldingsplicht). Wanneer je een coachtraject bij VerdeVita coaching en training volgt, en je een levensbedreigend gevaar vormt voor jezelf of anderen, dan kan het zijn dat ik genoodzaakt ben om hiervan melding te maken bij bijvoorbeeld de huisarts en/of de politie.

Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Op www.verdevita.nl worden algemene en anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden met de plugin JetPack. Deze zijn nooit te herleiden naar individuen. Voor de optimalisatie van mijn diensten en producten maak ik gebruik van Google Analytics. Google plaatst hiervoor een cookie op je computer, tenzij je dit zelf in je browser weigert; dan wordt er geen cookie opgeslagen. Als je de cookie accepteert, wordt er informatie over je browsegedrag en je IP-adres worden opgeslagen bij Google. Ik heb zelf geen toegang tot het IP-adres; dit heb ik uit laten zetten. Hier lees je in hun verwerkersovereenkomst hoe zij omgaan met die data.

Hoe bescherm ik jouw privacy en gegevens?

Ik vind het heel belangrijk om de gegevens die je aan me verstrekt vertrouwelijk en zo veilig mogelijk te bewaren. Om o.a. de website extra te beveiligen heb ik een aantal maatregelen genomen, die ik regelmatig opnieuw laat bekijken om te zien of ze nog voldoende veiligheid bieden. Hierbij krijg ik professionele hulp van de eerder genoemde webdevelopers. Een paar voorbeelden van hoe je gegevens extra beschermd worden:

  1. Er zijn speciale plug-ins geïnstalleerd om te voorkomen dat de site gehacked wordt.
  2. Ik heb een SSL-certificaat geïnstalleerd, wat de website veiliger maakt.
  3. Back-ups van de site maak ik offline, omdat dit ook weer veiliger is dan online back-ups.
  4. Ik maak geen gebruik van Clouddiensten.
  5. Ik maak geen gebruik van Whatsapp tijdens coachtrajecten, mede omdat deze dienst onvoldoende beveiligd is.
  6. Verslagen en aantekeningen die ik maak tijdens de coachtrajecten zijn altijd handgeschreven en worden in een afgesloten kast bewaard.
  7. Tenzij een cliënt me verzoekt om hem/haar iets toe te mailen; waarmee ik toestemming heb om de relevante persoonlijke gegevens per mail met die cliënt zelf te delen.
  8. Tenzij ik hiervoor expliciete toestemming heb van de client zelf en een gegronde reden, zal ik nóóit inhoudelijke gegevens van een coachtraject delen met een werkgever. Dit is een voorwaarde die ik altijd van te voren bespreek met de werkgever en waarover ik de cliënt van te voren inlicht.

Inzage en gegevens aanpassen/verwijderen

Wil je weten welke gegevens ik van je heb opgeslagen, of met welk doel ik dat heb gedaan? Of wil je hierin een wijziging aanbrengen, of zelfs je gegevens laten verwijderen? Dit kan door me te mailen op nynke@verdevita.nl. Ik beantwoord je verzoek zo snel mogelijk.

Bedrijfs- en contactgegevens

Wil je contact opnemen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Dat kan op de volgende manieren:

VerdeVita coaching en training is een coachbedrijf (eenmanszaak)

Correspondentie- en vestigingsadres: Buorren 15, 9031XS in Boksum

Telefonisch te bereiken via: 0622344297

Per mail te bereiken via: nynke@verdevita.nl